De activiteiten van www.mivo.nl zijn beëindigd.

The activities of www.mivo.nl have ended.